Van de Biljartinstructeur

Uitnodiging

Graag nodig ik jullie uit voor inschrijving voor de biljartinstructie van seizoen 2023-2024. Schrijf in door per email het ingevulde inschrijfformulier te verzenden naar nsandberg011@gmail.com en wel vóór 12 augustus a.s.

Op 23 en 24 augustus a.s. starten we in groepjes van 2 en wel op de woensdag van 8.30-12.00 uur (max 14 leden) en op de donderdag van 19.00-21.00 uur (max 8 leden). Stel, zo je wilt, zelf het groepje van 2 samen en geef me het half uur door waarnaar je voorkeur uitgaat.

Zorg er voor dat je materiaal in orde is: keu, pomerans, krijtje en evt handschoentje.

De communicatie loopt via whatsapp. Er wordt een woensdag- en een donderdaggroep aangemaakt. Ik ben, zo nodig,  ook telefonisch bereikbaar. Verhindering tijdig melden ajb.

Ik heb er zin in en hoop samen met jullie het komend biljartseizoen weer veel nieuwe aspecten van het mooie biljartspel te ontdekken en technisch en mentaal vaardiger te worden. We leren van elkaar. Sta daarvoor open. Veel plezier!

Hartelijke groet,  Nico Sandberg – 0615346016

Warmte

Graag maak ik de leden van de biljartvereniging warm voor de biljartcompetitie 2022-2023. Biljarten is niet zo maar een spelletje. Er wordt een prestatie verwacht. Als je de biljartsport serieus neemt, krijg je er meer plezier in. Stel je zelf een haalbaar doel bv.: “In augustus 2023 is mijn resultaat 10% hoger dan in augustus 2022.” Let daarbij zelf op de voorwaarden: materiaal in orde, een correcte biljarthouding, niet mopperen bij een misser maar leren van je fout, concentratie én leren van elkaar. Van zich ontwikkelende biljarters word ik warm.

Het is geweldig om te zien dat biljarters de warmte van deze zomer trotseren, de keu ter hand nemen, met elkaar afspreken en een partijtje gaan spelen. Dit, in onze prachtige, warme en geventileerde biljartzaal. In toenemende mate zijn er leden die alléén gaan trainen met lesstof op de rand van de biljarttafel. Er schuiven mensen aan die willen leren. Vooraf wordt het materiaal verzorgd:  ballen poetsen, laken schoonmaken, top keu glad poetsen en de pomerans trimmen. Het laken voelt warm aan, het laken blijft daardoor droog en de ballen lopen beter. Een laatste ontwikkeling laat zien dat zelfs de kwaliteit van het krijtje er toe doet. De biljartvereniging wordt steeds professioneler.

Warmte vinden we ook bij elkaar. Lief en leed wordt besproken, zorgen worden gedeeld en overwinningen worden gevierd. Ook daardoor ga je beter spelen.

Tenslotte, op de woensdagochtend en donderdagavond is er biljartinstructie en -training. Er ligt dit jaar veel nadruk op een ontspannen lichaam, een “leeg hoofd” en het mentale aspect van biljarten.  Schroom niet en schrijf in via nsandberg011@gmail.com. We beginnen op 24 en 25 augustus a.s. en gaan door tot 26 april 2023.

10% is haalbaar, maak je er warm voor!

Een leerzaam en vooral ook plezierig biljartseizoen toegewenst!

Nico Sandberg

 

De “10 geboden” van het biljartspel

Wie serieus werk maakt van zijn/haar ontwikkeling in de biljartsport en het spel steeds uitdagender wil maken, houdt rekening met de “10 geboden” van het biljartspel.

”Die carambole maak ik wel even” is een veel gehoorde uitspraak van een speler die verwacht succes te hebben, maar teleurgesteld terugloopt naar zijn plaats. Nu oppassen dat ik die fout niet weer maak, denkt betrokkene. En ja hoor, het gebeurt, nu gaat de bal er aan de andere kant langs. Reeds eerder heb ik beschreven wat er zoal in het hoofd afspeelt dat leidt tot succes of teleurstelling.

Succes is te bevorderen door het gehele denkproces dat vooraf gaat aan een stoot in stukjes te knippen. Zo vormen deze stukjes de zogenaamde 10 geboden van het biljartspel. Hieronder staan ze in de juiste volgorde:

 1. Observeer (van een afstand) het stootbeeld en maak een keuze voor de 2e en de 3e bal;
 2. Loop aan in de richting van de te maken stoot;
 3. Plaats de achterhand voor, midden of achter afhankelijk van respectievelijk klein, groter of groot spel;
 4. Plaats de voorhand dichtbij bal 1;
 5. Bepaal de dikte op bal 2;
 6. Bepaal de hoogte op bal 1;
 7. Bepaal, zo nodig, het zij-effect;
 8. Bepaal het tempo van bal 1;
 9. Maak voorbewegingen in overeenstemming met het tempo van de bal;
 10. Stoot én maak deze af.

Als het 1e gebod achter de rug is, laat je het ook achter je. Vervolgens het 2e enz. Bij het 10e gebod is er volledige concentratie op de stoot (het voorgaande klopt immers) en wordt de carambole gemaakt en is er een (redelijk) goed vervolg gecreëerd.

Ik wens iedere speler in het komend seizoen veel spelvreugde en verbeteringen toe. De 10 geboden van het biljartspel zullen je daarbij vast helpen.

Biljartbeelden in je hoofd 

Heb je ook biljartbeelden in je hoofd?

Beelden van een (drie-)bandstoot, een trekstoot, een doorschietstoot of een eenvoudige positie voor de serie americain? Loop dan in gedachte in de richting van de te maken carambole, let op je houding, plaats de voorhand, bepaal de dikte, het tempo en, zo nodig, het effect. Vanuit een doelgerichte voorbeweging stoot je én je maakt de stoot af (door de bal heen en  de hand laten staan). 

Heb je een carambole gemaakt en is het vervolg acceptabel? Juich ! Is de vervolgpositie niet goed? Juich dan bescheiden, half werk. Is de carambole mis? Blijf jezelf en zie uit naar de volgende uitdaging. Opnieuw: aanlopen in de richting, let op je houding ………….. enz.

In tijden van de Coronacrisis biljart je in je hoofd. 

Er is gelukkig nog meer om niet terug te vallen naar het oude niveau: zoek bij de meest voorkomende biljartbeelden in je hoofd de juiste lesstof. Er is ontzettend veel te vinden op internet. Zie www.biljartles.nl. Zoek daar de lesstof die bij je past, grofweg lesstof voor beginners én voor gevorderden. Beschouw het als thuisonderwijs met een verplichtend karakter. 

Ook tijdens de dagelijkse activiteiten krijg je biljartbeelden in je hoofd:

Pak bijvoorbeeld, als je deze weken voor de zoveelste keer de straat veegt, de bezem een keer andersom, plaats de voorhand op de tuintafel, maak de juiste voorbeweging en maak de stoot af. Let er op dat niemand je ziet want niet-biljarters delen niet in ons biljartgevoel. Pak als je kookt de lange pollepel, plaats je voorhand voor een piqué op het aanrecht en richt op de juiste plek van de tomaat, gehaktbal of appel. Maak de stoot af. :-) Loop je met je vrouw in het bos benut de paraplu als keu als het even droog is en leg 3 dennenappels in positie. 

Maak van de nood een deugd!

Word je vanwege onaangepast gedrag opgepakt en opgenomen zeg dan niet dat je lid bent van BV 2 Brothers? Kies wel voor een inrichting met een biljart. Dan is je ultieme doel bereikt en train daar verder. 

Hopelijk is je te verwachten terugval met bovengenoemde tips te voorkomen. Succes!

nb. Houd 1 1/2 m afstand van mensen, maar innig, platonisch contact met de “ballen”


Voor het “Instructieplan Biljarten” klik hier.

Maak een plan ……………….

“Wat ben je van plan?” is een veel gebruikte uitspraak van de biljartinstructeur. “Een carambole maken!” is het antwoord van de beginnende biljarter. Dié biljarters hebben we niet meer. De mannen die op woensdagochtend en donderdagavond trouw de biljartinstructie volgen, vorig jaar nog beginners, zijn nu iets gevorderden.

“Wat ben je van plan?” Iets-gevorderde: “Ik besluit, loop aan in de richting van de gekozen stoot, neem een correcte houding in acht, plaats mijn voorhand, kies de juiste stoothoogte, het juiste effect en het juiste tempo, voel de bal aan met een passende voorbeweging en maak de stoot af, horizontaal, vanuit de heup. Ik voer mijn plan uit.”

De genoemde mannen maken vorderingen. Ze groeien in de biljartsport. Je ziet het aan hun spel; iets gevorderd!

Gezegd moet worden dat we met elkaar enige terugval in oude patronen tegengaan. Dat is wel eens moeilijk. Als je jaren gewend bent geweest zo maar wat te doen, niet in de juiste richting aanloopt, de voorhand niet laat staan, met het gehele lichaam de stoot maakt, meebeweegt,  knalt en maar ziet wat het resultaat is van een stoot, dan is het moeilijk maar ook uitdagend om gedisciplineerd een plan te maken en dat tot uitvoering te brengen. Het is mooi dat het de meesten lukt.

Elke stoot heeft zijn aandacht nodig. Elke stoot is de uitvoering van een plan, grofweg een carambole maken en overhouden. Deze week is er al weer de 8e les van het seizoen 2019-2020 en die staat in het teken van de acquitstoot. Eén van de belangrijkste stoten uit de biljartsport. Iedere wedstrijdspeler krijgt hem voorgeschoteld en op elk biljart moet de stoot anders. Wat het bijbehorend plan is? “Op dikte aanlopen, juiste houding aannemen, voorhand plaatsen, rechts effect (witte bal op de rechter onder-acquit) geven, bal 1 op rolhoogte raken, voor-bewegen en de stoot afmaken. Het resultaat is een carambole en 3 ballen aan de korte band. Succes met deze heerlijke oefening!

Acquitstoot


De weg van de geleidelijkheid naar glorie en roem

Wie wil dat niet? Glorie en roem! Er is maar één weg ……………

Er zijn geduldige biljarters en ongeduldige.

Ongeduldige biljarters staan de vorderingen vaak zelf in de weg. Mopperen wat, zijn boos op zichzelf en keren zich daarmee ongewild af van de uitdaging die steeds weer op de biljarttafel ligt. Ongeduldige biljarters zijn losers ………

Geduldige biljarters maken vorderingen en malen niet om een misser. Ze beschikken over de benodigde acties om het “probleem” op te lossen. Ieder stootbeeld wordt ervaren als een op te lossen probleem. Niet alleen de te maken carambole, maar ook de maakbaarheid van de volgende is van belang. Geduldige biljarters zijn winners ………

Als ik aan het einde van de instructieperiode (april 2019) tegen de deelnemers zeg dat we dit seizoen nog één aspect van het biljarten bij de kop pakken, wordt het stil. Wat zal het zijn? Het wordt zelfs muisstil als ik het onderdeel noem n.l. het mentale aspect. Ieder voelt de vinger op de zere plek ………

Direct te merken is dat er spelers overgeconcentreerd raken om vervolgens de meest simpele ballen te missen. Ik lach in mijn vuistje …… Elke bal heeft immers zijn vollédige aandacht nodig.

Niet één ding (bv. het mentale aspect) is van belang om te scoren, maar het geheel aan biljartbagage dat je meedraagt. Als je wilt groeien in de biljartsport, vanaf welk niveau dan ook, moet je bij elke stoot aandacht hebben voor het gehele pakket aan vaardigheden en inzichten inclusief het mentale aspect én geduld. Er is dan sprake van integrale groei!

Techniek, Geduld en Mentaliteit moeten daarbij met elkaar vervlochten zijn. Eerst dan zijn er vorderingen. Op weg naar glorie en roem. G e l e i d e l i j k!


Nieuws van de Biljartinstructeur – 1e kwartaal 2019

“Wat een moeilijke bal! Moeilijke ballen bestaan niet! Alle ballen zijn moeilijk! Ballen zijn maakbaar! Ballen zijn raak of gaan mis! Zo simpel is het!”: zo maar een paar uitspraken tijdens de instructie op de woensdagochtend en donderdagavond. Wat gaat er toch in al die hoofden om? Biljarten speelt zich voor een groot deel af in het hoofd en vervolgens op een schoon groen laken met 3 fraai, gepoetste ballen.

Ieder benadert de biljartsport op zijn eigen wijze. Ik probeer in onze club sturing te geven aan dat proces, ga uit van wat de biljarters al kunnen en sluit daarop aan. Het stimuleren van het spelplezier en het bevorderen van de kwaliteit van de spelers staan voorop.

De eerste twee maanden staan in het teken van de houding. Achtereenvolgens speelt zich het volgende af:

 1. Beslissing nemen over de te maken bal
 2. Aanlopen in de richting van de te maken stoot
 3. Stabiele voetplaatsing
 4. Voorhandplaatsing
 5. Achterhand vanuit de heup
 6. Dikte en hoogte bijstellen en verfijnen
 7. Voorbeweging(en)
 8. Stoot afmaken en hand (zo mogelijk) laten staan
 9. Genieten van de gemaakte carambole én de nieuwe positie of verlangen naar de volgende beurt bij een misser (niét somberen, wél reflecteren!)

Tijdens de stoot speelt zich het volgende af in het hoofd:

 1. Kies ik de dichtstbijzijnde bal of (om welke reden niet?) de verst liggende.
 2. Hoe dik moet ik spelen om bal 2 goed in positie te krijgen?
 3. Welk tempo hanteer ik om bal 1 en 3 in samenhang met bal 2 goed in positie te krijgen voor een gemakkelijk vervolg (=overhouden)?

Tenslotte zij gemeld dat we inmiddels met elkaar een 24-tal stootbeelden hebben verzameld, geoefend en besproken, om te trainen. “Moeilijke stootbeelden? Nee, makkelijke, want moeilijke bestaan niet. Het resultaat is een carambole of een misser. Zo simpel is het.”

We beleven overigens veel plezier aan onze trainingsuurtjes.

NB. De 24 stootbeelden zijn te vinden op de “C-schijf/gebruikers/NS/stootbeelden” van de laptop (2e etage)

Aart van DronkelaarVan de Biljartinstructeur