Historie

Historie

Het is alweer een aantal jaren geleden dat café de Taveerne aan de Kerkstraat gesloten en afgebroken werd. En daarmee kwam destijds ook een einde aan de daarin gehuisveste en op dat moment zeer bloeiende biljartvereniging “De Taveerne”. En aangezien er op dat moment in Putten geen alternatief voorhanden was moesten de leden van deze biljartvereniging uitwijken naar naburige gemeenten. De meesten gingen naar Biljartvereniging Tex Saloon in Ermelo, enkele anderen gingen naar Biljartvereniging Garderen. Allemaal met de vaste overtuiging om ooit terug te keren naar Putten zodra zich daar een goede mogelijkheid zou voordoen.

En deze mogelijkheid kwam er. De eigenaren van Grand Café 2 Brothers stelden enkele oud-leden van biljartvereniging De Taveerne in de gelegenheid een nieuwe biljartvereniging op te richten op de 2e etage van hun café. En zo werd op 3 april 2013 “Biljartvereniging 2 Brothers” geboren. Het Bestuur werd gevormd door Bert van den Hazel (voorzitter), Aart van Dronkelaar (secretaris/ penningmeester) en Ab van Doornspeek (wedstrijdleider). De vereniging werd ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en speelt sinds september 2013 in de teamcompetitie van district Eem- en Flevoland van de KNBB. Ook kunnen de leden zich via de vereniging laten inschrijven voor de Persoonlijke Kampioenschappen (PK’s).

Zoals gezegd dankt Biljartvereniging 2 Brothers haar bestaan vooral aan de eigenaren van het gelijknamige Grand Café, maar ook van Ganswijk Mode heeft haar steentje bijgedragen door de wedstrijdkleding ter beschikking te stellen en heeft Elegant BV de benodigde elektriciteits-voorzieningen van de biljartzaal voor haar rekening genomen.

Seizoen 2013/2014

In het seizoen 2013/2014 speelde de vereniging met 2 teams in de competitie, een libre team en een driebanden team. Het libre team werd 3e in de 3e klasse en het driebanden team werd 8e en voorlaatste in de 2e klasse.

Ab van Doornspeek en Kees de Geus deden mee aan de PK bandstoten 5e klasse. Ab bereikte daarin de Districtsfinale en eindigde daarin op de 6e plaats. Kees werd al in de voorronde uitgeschakeld. Roel van de Veen deed mee aan de PK bandstoten 4e klasse en kreeg bij de voorrondes een halve degradatie aan de broek.

Bij de clubkampioenschappen werd Freek Sakkers clubkampioen Libre en Aart van Dronkelaar clubkampioen Driebanden. Roel van de Veen werd Speler van het Jaar.

Seizoen 2014/2015

In het seizoen 2014/2015 speelde de vereniging met 3 teams in de competitie, twee libre teams en één driebanden team. Het eerste libre team werd 3e in de 1e klasse en het tweede team werd 6e in de tweede klasse. Het driebanden team werd 7e en voorlaatste in de 2e klasse.

Ab van Doornspeek, Roel van de Veen en Kees de Geus deden mee aan de PK libre 4e klasse. Roel van de Veen werd 2e bij de Districtsfinale en plaatste zich daardoor voor de gewestelijke finale, waarin hij 5e werd. Ab en Kees werden in de voorrondes uitgeschakeld. Freek Sakkers deed mee aan de PK libre 1e klasse, waarbij hij uiteindelijk 6e werd in de Districtsfinale.

De clubkampioenschappen zijn niet afgemaakt. Harry Freriksen werd Speler van het Jaar.

Tijdens de voorjaarsvergadering werd de voorzittershamer door Bert van den Hazel overgedragen aan Geert Hoogerduijn.

Seizoen 2015/2016

In het seizoen 2015/2016 speelde de vereniging met 3 libre teams in de competitie. Het eerste team werd 2e in de 2e klasse en het tweede team werd eveneens 2e maar dan in de 3e klasse. Het 3e team eindigde op een 4e plaats, eveneens in de 3e klasse.

Freek Sakkers, Harry Freriksen, Roel van de Veen, Ab van Doornspeek en Gangel Elbertsen deden mee aan de PK libre. Freek speelde in de 1e klasse en werd 1e bij de Voorwedstrijden. Helaas moest hij zich wegens fysieke klachten terugtrekken voor de Districtsfinale. Harry speelde eveneens in de 1e klasse en werd bij de Voorwedstrijden uitgeschakeld. Roel speelde in de 3e klasse en werd ook al bij de Voorwedstrijden uitgeschakeld, waarbij hij zelfs een halve degradatie opliep. Ab en Gangel speelden in de 4e klasse, waarbij Ab bij de Voorwedstrijden 6e werd en Gangel 7e, zodat beiden zich plaatsten voor de Districtsfinale. In deze finale werd Ab 6e en Gangel 8e. Ab en Gangel deden ook mee aan de PK Bandstoten 5e klasse. Bij de Voorwedstrijden werd Ab 7e en Gangel 9e. Hierdoor plaatste Ab zich voor de Districtsfinale, maar wegens privé-omstandigheden kon hij deze niet spelen en mocht Gangel zijn plaats innemen. In de Districtsfinale werd Gangel 1e en dus Kampioen van District Eem- & Flevoland, waardoor hij zich plaatste voor de Regiofinales. Ook hierin wist Gangel al zijn partijen te winnen, zodat hij ook nog Kampioen van het Gewest Midden-Nederland werd. Bij de Nationale Finale werd Gangel uiteindelijk 5e.

Aart van Dronkelaar deed mee aan de PK Driebanden 3e klasse, waarbij hij 2e werd bij de Voorwedstrijden, zodat hij zich automatisch plaatste voor de Districtsfinale. Hierin wist Aart de 1e plaats te behalen, zodat ook hij Kampioen werd van District Eem- & Flevoland. Bij de Regiofinale werd Aart uiteindelijk 5e.

Dave Hollands werd Speler van het Jaar.

Seizoen 2016/2017

In het seizoen 2016/2017 speelde de vereniging met 3 libre teams in de competitie; twee teams speelden in de avondcompetitie en één in de dagcompetitie. Het eerste avondteam werd 6e in de 3e klasse A en het tweede team werd 4e in de 3e klasse C, het dagteam eindigde op de 8e plaats in de dagklasse A.

Freek Sakkers, Harry Freriksen, Bert van de Ree, Ab van Doornspeek, Gangel Elbertsen en Kees de Geus deden mee aan de PK libre. Freek speelde in de 1e klasse en promoveerde direct naar de Hoofdklasse. Vervolgens werd hij districtskampioen in de Hoofdklasse en bereikte hij in de Gewestelijke finale een verdienstelijke 3e plaats. Harry speelde eveneens in de 1e klasse, hij ging als 7e door naar de Districtsfinale en bereikte daarin een 4e plaats. Door afzeggingen mocht Harry ook deelnemen aan de Gewestelijke finale en ook daarin werd hij 4e. Bert speelde in de 3e klasse en werd in de voorronden uitgeschakeld. Ab en Gangel speelden eveneens in de 3e klasse, maar beiden speelden onder het minimum-moyenne, waardoor ze half degradeerden. Kees speelde in de 4e klasse en werd in de voorronden uitgeschakeld.

Bert van de Ree, Aart van Dronkelaar, Gangel Elbertsen en Kees de Geus deden mee aan de PK Bandstoten. Bert speelde in de 4e klasse en is helaas gedegradeerd naar de 5e klasse. Aart en Gangel speelden eveneens in de 4e klasse en beiden werden uitgeschakeld in de voorronden. Kees speelde in de 5e klasse en bereikte daarin de Districtsfinale, waarin hij de 5e plaats behaalde.

Bert van de Ree en Aart van Dronkelaar deden mee aan de PK driebanden 3e klasse. Beiden werden uitgeschakeld in de voorronden en mogen vanwege hun moyenne niet inschrijven voor het seizoen 2017/2018. Daarnaast werd ook nog een team (Geert Hoogerduijn en Aart van Dronkelaar) ingeschreven voor de “wilde” competitie Driebanden Groot, welke werd georganiseerd door biljartvereniging Bosgenoegen. Hierin bereikten Geert en Aart de finale, welke op één carambole werd verloren.

Geert Hoogerduijn werd Speler van het Jaar en Henk Boerman werd clubkampioen Libre.

Seizoen 2017/2018

Het seizoen 2017/2018 gaat de boeken in als het seizoen waarin de club werd uitgebreid met een tweede biljartzaal met 2 biljarttafels. De officiële opening werd verricht door wethouder Priem. Door deze uitbreiding is ook het aantal leden fors toegenomen. Tijdens de voorjaarsvergadering werd Dirk Meijer in het bestuur gekozen als de nieuwe secretaris, waardoor Aart van Dronkelaar verlost werd van zijn dubbel-functie. Bovendien werd Martien Koopman in het Bestuur gekozen als de nieuwe wedstrijdleider.

In het seizoen 2017/2018 speelde de vereniging met 4 teams in de competitie; één team speelde driebanden, twee teams speelden libre in de avondcompetitie en één team speelde libre in de dagcompetitie. Het driebandenteam werd 8e en laatste in de 2e klasse B, het eerste avondteam werd 12e in de 3e klasse A en het tweede avondteam werd 4e in de 3e klasse B, het dagteam eindigde op de 3e plaats in de dagklasse A.

Nico Sandberg, Harry Freriksen, Bert van de Ree, Gangel Elbertsen, Ab van Doornspeek, Kees de Geus en Martien Koopman deden mee aan de PK libre. Nico speelde in de 1e klasse en behaalde een 2e plaats in de Districtsfinale. Harry speelde eveneens in de 1e klasse, maar al tijdens de voorronde moest hij opgeven wegens fysieke ongemakken. Bert, Gangel en Ab speelden in de 3e klasse, maar werden al in de voorronden uitgeschakeld. Kees speelde in de 4e klasse, werd 12e in de voorronde, maar mocht toch door naar de Districtsfinale, waarin hij 6e werd.

Aart van Dronkelaar, Gangel Elbertsen en Kees de Geus deden mee aan de PK Bandstoten. Aart speelde in de 4e klasse, maar werd al in de voorronde uitgeschakeld. Gangel speelde eveneens in de 4e klasse, maar zijn resultaat was dusdanig dat hij zelfs “half” is gedegradeerd. Kees speelde in de 5e klasse, ging als 3e door naar de Districtsfinale, waarin hij 7e werd.

Henk Boerman werd Speler van het Jaar en Hennie Thuss werd clubkampioen Libre.

Seizoen 2018/2019

Het seizoen 2018/2019 gaat de boeken in als het seizoen waarin de club haar eerste lustrum heeft gevierd. Ter gelegenheid daarvan heeft de vereniging twee evenementen georganiseerd, t.w. een biljart-clinic met wereldkampioen driebanden Dick Jaspers en een zeskamp voor leden, bestaande uit de biljartvormen Annoncé, Alles over Rood, 4-ball en 5-ball, een Quiz en een Sjoelwedstrijd. Helaas moest het laatste onderdeel vervallen wegens een tekort aan tijd.

In het seizoen 2018/2019 heeft Nico Sandberg met goed gevolg de cursus biljartinstructeur gevolgd en heeft hij sindsdien zijn eigen biljartschool binnen de club.

In het seizoen 2018/2019 speelde de vereniging met 5 teams in de competitie; één team speelde driebanden, twee teams speelden libre in de avondcompetitie en twee teams speelden libre in de dagcompetitie. Het driebandenteam werd 7e in de 2e klasse B, het eerste avondteam werd 8e in de 3e klasse B en het tweede avondteam werd 7e in de 3e klasse C, het eerste dagteam eindigde op de 3e plaats in de dagklasse A en het tweede dagteam eindigde als 6e in de dagklasse B.

Nico Sandberg, Bert van de Ree, Gangel Elbertsen, Kees de Geus en Martien Koopman deden mee aan de PK libre. Nico speelde in de 1e klasse en behaalde een 3e plaats in de Districtsfinale. Bert en Gangel speelden in de 3e klasse, maar werden al in de voorronde uitgeschakeld. Het resultaat van Bert was zelfs zodanig dat hij “half” degradeerde. Kees speelde in de 4e klasse, maar ook hij werd al in de voorronde uitgeschakeld. Martien tenslotte speelde in de 5e klasse en ook hij werd in de voorronde uitgeschakeld.

Aart van Dronkelaar, Gangel Elbertsen, Ab van Doornspeek en Kees de Geus deden mee aan de PK Bandstoten. Aart en Gangel speelden in de 4e klasse, maar werden beide al in de voorronde uitgeschakeld. Ab speelde in de 5e klasse en werd daarin Districtskampioen. Bovendien promoveerde hij naar de 4e klasse. In de Gewestelijke finale behaalde Ab vervolgens een 4e plaats. Kees speelde in de 5e klasse, ging als 7e door naar de Districtsfinale, waarin hij 8e werd.

Aart van Dronkelaar en Geert Hoogerduijn deden mee aan de PK Driebanden. Aart speelde in de 3e klasse (avond) en dwong tijdens de voorronde “Directe Promotie” naar de 2e klasse af. Door plaatsgebrek werd deze promotie helaas uitgesteld naar het volgende seizoen. Aart speelde ook in de 3e klasse (dag) en ook daarin dwong hij “Directe Promotie” naar de 2e klasse af. Hierin kon hij wel direct meedoen aan de voorronde en werd hij uiteindelijk 2e in de districtsfinale. Hierin was het resultaat zelfs zo goed dat hij promoveerde naar de 1e klasse. Geert speelde ook in de 3e klasse, maar werd al in de voorronde uitgeschakeld.

Ab van Doornspeek werd Speler van het Jaar, Kees de Geus werd clubkampioen Driebanden en Nico Sandberg werd clubkampioen Libre.

Seizoen 2019/2020

Het seizoen 2019/2020 gaat de boeken in als het seizoen waarin de club de bovenverdiepingen van Grand Café 2 Brothers verlaat en haar intrek neemt in de voormalige kantine van vv SDCP aan de Roosendaalseweg 111 te Putten. Bovendien werd het seizoen gekenmerkt door de aanwezigheid van het corona-virus, waardoor het seizoen halverwege de maand maart helaas stilgelegd moest worden. Tot 1 juli lagen alle sportactiviteiten stil, maar deze uitzonderlijke omstandigheid gaf de club wel een uitgelezen mogelijkheid om in alle rust de nieuwe biljartzaal te verbouwen en in te richten naar de wensen van de club. Een kleine groep leden hebben de eerste helft van 2020 vrijwel elke dag gewerkt om klaar te zijn zodra de corona-maatregelen zouden worden versoepeld. En dat is wonderwel gelukt en het resultaat is een accommodatie die elke vergelijking met andere biljartlocaties kan doorstaan. De nieuwe locatie heeft een eigen keukentje/bar en een lounge waar je heerlijk kunt relaxen. De nieuwe behuizing maakte het tevens mogelijk een 5e biljart in gebruik te nemen. De bouw en inrichting van de nieuwe biljartzaal kon volledig worden gefinancierd uit het eigen vermogen van de vereniging, aangevuld met een renteloze lening, een crowdfundingsactie en schenkingen van de leden. Dat de Gemeente Putten een ruime subsidieregeling kent was daarbij mooi meegenomen.

In het seizoen 2019/2020 speelde de vereniging met 7 teams in de competitie; twee teams speelden driebanden, twee teams speelden libre in de avondcompetitie en drie teams speelden libre in de dagcompetitie. Zoals gezegd kon vanwege corona het seizoen echter niet worden afgemaakt en dat was erg jammer omdat voor het eerst in de historie maar liefst 3 teams een zeer goede kans maakten om kampioen te worden. Omdat de competitie niet is afgemaakt is besloten dat ook niemand tot Speler van het Jaar wordt gekroond.

In het seizoen 2019/2020 werd voor het eerst in de historie naast de teamcompetitie ook een bekercompetitie voor driebanders georganiseerd. In dit eerste seizoen hadden zich daar 10 teams voor ingeschreven, waaronder een team van BV 2 Brothers. Helaas moest ook deze competitie vanwege corona worden stilgelegd, maar omdat alleen de finale nog gespeeld moest worden, werd besloten om deze finale na het opheffen van de corona-maatregelen alsnog te spelen. Tot ieders verbazing en verrassing werd het driebandenteam van BV 2 Brothers de allereerste BEKERKAMPIOEN van District Eem- & Flevoland.

George Schipper, Harry Freriksen, Nico Sandberg, Evert Suurland, Gangel Elbertsen, Bert van de Ree, Ab van Doornspeek, Roel van de Veen, Kees de Geus en Martien Koopman deden mee aan de PK libre. George speelde in de Hoofdklasse waarin hij zich plaatste voor de Gewestelijke Finale. Harry speelde in de 1e klasse waaruit hij helaas degradeerde. Nico speelde in de 1e klasse en werd daarin Districtskampioen. In de Gewestelijke finale werd hij 2e. Evert en Gangel speelden in de 3e klasse, haalden de Districtsfinale, maar werden daarin uitgeschakeld. Bert en Ab speelden in de 3e klasse, maar werden in de voorronde uitgeschakeld. Kees speelde in de 4e klasse en wist daarin promotie te bewerkstelligen. Roel en Martien speelden in de 4e klasse, maar werden in de voorronden uitgeschakeld.

George Schipper, Aart van Dronkelaar, Kees de Geus en Martien Koopman deden mee aan de PK Bandstoten. George speelde in de 1e klasse, haalde de Districtsfinale, maar werd daarin uitgeschakeld. Aart speelde in de 2e klasse, haalde de Districtsfinale, maar werd daarin eveneens uitgeschakeld. Kees en Martien speelden in de 3e klasse, maar werden in de voorronde uitgeschakeld.

Aart van Dronkelaar, Rob Spierings, Evert Suurland en Martien Koopman deden mee aan de PK Driebanden Klein. Aart speelde in de 1e klasse, waaruit hij helaas degradeerde. Rob en Evert speelden in de 2e klasse, maar werden in de voorronde uitgeschakeld. Martien speelde in de 3e klasse, maar ook hij werd in de voorronde uitgeschakeld.

Evert Suurland deed bovendien mee aan de PK Driebanden Groot. Hij speelde in de 1e klasse en werd daarin Districtskampioen. In de gewestelijke Finale behaalde hij de 4e plaats.

Ondanks dat alle leden van BV 2 Brothers hun PK’s hadden afgerond werden alle wedstrijden als niet gespeeld beschouwd, omdat door corona nog niet alle PK’s waren beëindigd.

Martien Koopman werd Clubkampioen Driebanden en Kees de Geus werd Clubkampioen Libre.

Seizoen 2020/2021

Nadat in het seizoen 2019/2020 corona was uitgebroken en daardoor het seizoen voortijdig was stilgelegd hoopte iedereen dat het seizoen 2020/2021 een beter lot beschoren zou zijn. Na een hoopvolle start ging het echter begin oktober 2020 opnieuw helemaal mis met de besmettingen en werd van overheidswege besloten om alle amateurcompetities opnieuw stil te leggen. Voorlopig tot 1 januari 2021, maar al gauw werd duidelijk dat de situatie dermate nijpend was dat ook nu het seizoen als verloren kon worden beschouwd. In eerste instantie bleef de zaal nog wel open voor trainingen en biljartlessen, maar daarbij dienden wel strenge corona-maatregelen te worden gehanteerd. Zo werd het horeca-gedeelte van de club gesloten en moest de club direct na het beëindigen van de training worden verlaten. Bovendien werd een maximum gesteld aan het aantal leden dat tegelijk binnen mocht zijn. Ook deze maatregelen bleken echter onvoldoende zodat eind december door de overheid besloten werd om alle amateursporten voor minimaal 5 weken te verbieden. Voor ons betekende dat dat de biljartzaal verboden gebied werd voor alle leden. Die 5 weken werden uiteindelijk 5 maanden, zodat pas half mei 2021 weer voorzichtig mocht worden begonnen met de trainingen. En zo werd het seizoen 2020/2021 opnieuw een verloren seizoen.

Is er dan helemaal niks positiefs te melden over het seizoen 2020/2021? Jazeker wel. Ondanks het feit dat enkele van onze leden in meer of mindere mate ziek geworden zijn van het virus, is iedereen weer volledig hersteld. Ook zijn er geen leden afgehaakt vanwege het feit dat er zolang niet gespeeld kon worden. Sterker nog, ondanks alle narigheid bleef het ledenaantal groeien, zodat we op 25 nov. 2020 al ons 50e lid (Wim de Lange) mochten begroeten. Ook positief was het feit dat van de PK’s de Voorwedstrijden Driebanden en Libre (3e en 4e klasse) nog wel werden afgewerkt. De vervolg-wedstrijden gingen echter niet meer door, maar omdat niemand van onze vereniging zich voor de vervolgwedstrijden had geplaatst deed dat verder geen pijn.

Om toch nog wat geld binnen te halen heeft onze vereniging meegedaan aan de actie Rabo Clubsupport en de Sponsoractie van de PLUS. Deze acties hebben resp. € 214,71 en € 381,- opgebracht.

Wat ook zeker als een positief feit is aan te merken is het feit dat de clubkampioenschappen, die al in oktober 2020 waren gestart, toch nog konden worden afgemaakt. Op 28 juli 2021 werden uiteindelijk de finales afgewerkt en dat leverde de volgende winnaars op:

  • Libre – Nico Sandberg
  • Bandstoten – George Schipper
  • Driebanden – Aart van Dronkelaar
adminHistorie