Activiteiten

Biljartclinics met Gert-Jan Veldhuizen

Op 2 en 23 september 2022 kwam Gert Jan Veldhuizen op uitnodiging van één van onze leden op bezoek om een clinic te geven over biljarten. GJ speelt in de top van Nederland in diverse speldisciplines. Op de eerste avond waren 20 leden aanwezig om een training van GJ te volgen. De sfeer was prima. GJ is een laagdrempelige kerel met een goede babbel. Achtereenvolgens werden geamortiseerde trekstoten geoefend en daarna doorstootballen. GJ deed het eerst voor en vertelde allerlei interessante details. Ook ging hij in op vragen van leden. Zo werd er veel informatie uitgewisseld. Zeer waardevol. Als toetje kregen we nog een demonstratie van de zogenaamde “strijkstoot”. Elk onderdeel werd dus kort ingeleid en daarna gingen de leden in groepjes aan de tafels de opgegeven situaties oefenen. GJ liep alle tafels langs om feedback te geven. Ruim 2 uur werd er zodoende geleerd. Het was een heerlijke avond waarin veel leden nieuwe dingen hebben gehoord en geleerd.
Nu nog even toepassen :-) Veel trainen dus….en volhouden!!

Ook op tweede avond was de opkomst goed en de deelnemers verdeelden zich enthousiast over 5 biljarts om na instructie van GJ te trainen. We leerden dat beter biljarten en plezier in de biljartsport heel goed samen aan. Dat is ook de visie van Gert Jan op het biljartspel en dat straalt hij uit. Uiteraard is biljarttechniek hierbij cruciaal. We ervaren de uitkomsten van de geamortiseerde trek- en doorstoot en wat minder die van de moeilijke tempo-pols- en onderarmtechniek. De deelnemers raakten geïnspireerd en werden voorzien van voldoende oefenstof voor de rest van het biljartseizoen.

GJ heeft een eigen Youtube kanaal met heel veel leerzame video’s, te vinden onder ‘https://www.youtube.com/c/GJBilliards‘. Van harte aanbevolen.

Biljartclinic met Dick Jaspers

Ter gelegenheid van ons 5-jarig jubileum heeft ex-wereldkampioen Dick Jaspers op 20 september 2018 een biljartclinic verzorgd in onze biljartzaal. Hiervoor waren alle leden met hun partners uitgenodigd. Ook de sponsoren waren uitgenodigd en op hun beurt mochten ook zij weer een aantal mensen uitnodigen om de clinic bij te wonen. 23 leden, waarvan 6 met hun partner, en 2 sponsoren met 3 door henzelf uitgenodigde gasten, hebben aan de uitnodiging gehoor gegeven, zodat de opkomst overweldigend genoemd mag worden. En gezien de reacties na afloop kunnen we gerust stellen dat de avond een groot succes was. Dick zou om 18:00 uur arriveren, zodat er eerst nog een hapje gegeten kon worden. Door grote drukte op de weg was Dick helaas een half uurtje te laat waardoor het diner min of meer een snelle hap werd, maar dat had verder geen invloed op het aanvangstijdstip van de clinic. Om even over half acht nam de voorzitter het woord en stelde Dick aan het publiek voor. Daarna begon Dick met de grote biljartshow. Allereerst vertelde hij het één en ander over zichzelf en over de toernooien die hij de afgelopen weken heeft afgewerkt. Hij vertelde dat hij net terug was uit Zuid-Korea, waar de biljartsport veel groter is dan in Europa. In Zuid-Korea worden top-biljarters als helden onthaald en ook Dick wordt daar vaak op straat herkend en om een handtekening gevraagd. Dick’s specialiteit is Driebanden, maar op verzoek van het Bestuur besteedde hij eerst de nodige aandacht aan Libre. Al pratende begon hij aan een “serie americain” en ondanks dat dit niet tot zijn dagelijkse trainingskost behoort kostte hem dit totaal geen moeite. Toen hij het halve biljart rond was vroeg hij plotseling hoeveel hij er al gemaakt had ……alsof iemand dat bijgehouden had…. want het overgrote gedeelte van het publiek zat sprakeloos te kijken met welk gemak Dick de puntjes aaneen reeg. Dick kan zo enthousiast over biljarten vertellen dat hij het liefst geen pauzes inlast. Omdat er vooraf de nodige boodschappen waren gedaan begon de barkeeper ongeduldig te worden en begon hij uiteindelijk toch maar gewoon rond te gaan met hapjes en drankjes, terwijl Dick onverstoorbaar doorging met zijn show. Halverwege de avond stapte hij over op zijn specialiteit: het driebanden. Hierbij legde hij uit hoe je ook bij deze spelsoort enigszins op “overhouden” kunt spelen en ook hoe je een bal uit de “klos” kunt houden. Bovendien speelde hij een aantal zeer ingewikkelde spelpatronen, die hij ook vrijwel allemaal met succes afrondde. Op de allerlaatste na; na drie pogingen hield hij het voor gezien omdat hij inzag dat het op deze avond niet zou gaan lukken. Ook Geert en Aart werden nog even uitgedaagd om met een aantal spelpatronen mee te denken en deze vervolgens uit te proberen. Met name door de spanning ging dat bij Aart helaas hopeloos mis. Omdat Dick maar door bleef praten en de ene na de andere magnifieke carambole produceerde greep Geert om 22:15 uur in door aan te kondigen dat de clinic ten einde liep en dat de laatste vragen gesteld konden worden. Desondanks ging Dick nog een half uurtje door en toen hij dan eindelijk de clinic beëindigde had hij nog steeds volop de tijd om met mensen uit het publiek uitgebreid na te praten. Al met al een grandioze avond waar nog lang over nagepraat zal worden.

Officiële Opening nieuwe biljartzaal

De vereniging maakt sinds kort gebruik van een 2e biljartzaal. Omdat de bestaande biljartzaal op de 2e etage van Grand Café 2 Brothers te weinig ruimte bood voor het groeiende aantal leden en ook om toekomstige groei van het ledenaantal mogelijk te maken is er op de 1e etage ruimte vrij gemaakt voor een 2e biljartzaal. In deze zaal staan 2 carambole biljarts, waardoor de capaciteit in één klap is verdubbeld.

De nieuwe zaal is op 20 december 2017 officieel geopend door wethouder Gerbert Priem. Samen met onze voorzitter Geert Hoogerduijn voerden zij, onder het veelvuldig klikken van fototoestellen, een keuzetrekstoot uit, die onder luid applaus werd gewonnen door de wethouder. Daarna werd, zowel door de wethouder als door de voorzitter, een korte toespraak gehouden, waarna het glas (Prosecco) kon worden geheven. Behalve de wethouder en de voorzitter, waren nog 13 leden aanwezig, waarvan er 5 vergezeld werden door hun partner. Ook konden we 4 sponsoren verwelkomen, alsmede 2 afgevaardigden van het district en 2 leden van een bevriende vereniging. Ook het Puttens Weekblad was vertegenwoordigd, waarin de daarop volgende week een verslagje was geplaatst. De avond werd afgesloten met een hapje en een drankje, terwijl enkele leden ondertussen wat standaard caramboles demonstreerden. Al met al een succesvol evenement, al viel de belangstelling van het Puttense publiek enigszins tegen.

Algemene Ledenvergadering (ALV)

De vereniging houdt 2 x per jaar een ALV. De meeste leden zijn dan aanwezig om alle zaken te bespreken die de vereniging aangaan. Het is een nuttige maar ook reuze gezellige bijeenkomst waarin iedereen zijn zegje kan doen.

Na het vergaderen wordt er natuurlijk ook nog gebiljart. Soms doen we dat in alternatieve wedstrijdvorm, bijvoorbeeld estafettebiljart waarbij spelers uit de diverse teams bij elkaar ingedeeld worden en  het tegen elkaar opnemen.

Feestjes

Eén of twee keer per jaar wordt er door het bestuur een activiteit georganiseerd voor alle leden. Zo was er op 13 januari 2017 weer de jaarlijkse verenigingsavond voor de leden en hun partners en ook dit jaar was dat weer een groot succes. Maar liefst 12 van de 16 leden waren aanwezig, waarvan 7 met partner. De avond werd geopend door de Voorzitter. Hij blikte terug op het afgelopen seizoen en liet daarbij ook de leden aan het woord. Vervolgens werd er een toost uitgebracht op het nieuwe jaar, waarbij de wens werd geuit dat iedereen gezond mag blijven en veel plezier mag beleven aan onze geliefde sport. De Voorzitter had verschillende ideeën uitgewerkt om alle aanwezigen sportief bezig te laten zijn. Zo werd er op tafel 1 door 5 leden een five-ball toernooitje gespeeld, terwijl op tafel 2 een libre-vorm werd afgewerkt. Voor de dames was er een sjoelbak geregeld, waar gretig gebruik van werd gemaakt. Tussen alle bedrijvigheid door konden alle aanwezigen onbeperkt gebruik maken van de diverse hapjes en drankjes, waarbij Harry iedereen nog eens extra verraste met heerlijke warme kipkluifjes en een fles Beerenburg. Aan het eind van de avond werden de winnaars van elke spelsoort door de Voorzitter verrast met een klein prijsje. Het sjoeltoernooi werd daarbij een prooi voor Gerda Sakkers, het Libre toernooi werd gewonnen door Bert van de Ree en Aart van Dronkelaar mocht de prijs voor de beste five-baller in ontvangst nemen. Al met al een zeer geslaagde avond met alleen maar vrolijke gezichten.

adminActiviteiten