Nieuwe coronamaatregelen

Geplaatst op 4 november 2020

De aangescherpte corona maatregelen zijn besproken in het bestuur. We komen tot de conclusie dat we ook nu niet tot unanieme besluitvorming kunnen komen. De meerderheid heeft echter tot het volgende besloten:

  1. De clubcompetitie komt na vandaag stil te liggen tot nader order.
  2. Individuele leden mogen (recreatief) biljarten in onze speelzaal. Max 2 personen per biljart (excl. Instructeur).
  3. Bij het spelen alle Covid regels in acht nemen (ontsmetten/ afstand houden etc.).
  4. De kantine wordt gesloten. Het is niet toegestaan om dranken en eten daaruit te pakken en te nuttigen. De toegang tot de keuken zal worden versperd.
  5. Eigen meegebrachte dranken mogen wel gebruikt worden.
  6. De instructies van Nico (aan tweetallen) kan doorgang vinden.

In de praktijk ziet dat er dan als volgt uit. Je gaat biljarten en betreedt het clubgebouw. Je neemt een biljart in gebruik. Dat doe je solo of er is ter plaatse een ander lid waar je een potje tegen speelt. Na het biljarten verlaten de betreffende spelers het gebouw nadat zij de tafel hebben gesloten en hun materialen hebben opgeborgen.

Wij zijn ervan overtuigd dat als iedereen deze regels eerbiedigt, het biljarten in onze locatie veilig kan plaats vinden.  Voelt u zich daar ondanks dat niet prettig bij, dan adviseren wij u geen gebruik te maken van de faciliteiten voor zolang als u dat nodig lijkt.


Aart van DronkelaarNieuwe coronamaatregelen